Sen tháng 5 N.02

KT: 50x100cm

CL:Sơn dầu trên toan

ST: 2022

TG: Nguyễn Bảo Châu

TT: Đã bán

Mã sản phẩm n/a
Giá Liên hệ