Long trì

KT: 105 x 200cm

CL: Sơn dầu trên toan

ST: 2024

HS: Nguyễn bảo Châu

TT: Đã bán

Mã sản phẩm n/a
Giá Liên hệ